2005-06-03

NOTE tar plats på Svenska Dagbladets Tillväxtlista

NOTE AB växer fort av egen kraft. Det framgår av årets tillväxtlista som publiceras av tillväxtkonsulten Ahrens och Svenska Dagbladets Näringsliv. Listan omfattar Sveriges 66 snabbast växande företag. NOTE AB, som kom på 53:e plats på förra årets lista, har avancerat till listans 44:e plats.

Elektronikföretaget NOTE, har sedan 1996 vuxit i genomsnitt med 32,7 procent per år. NOTE, med sina föregångare, som grundades 1983 har en omsättning på 514 miljoner och antalet anställda uppgår till 372 personer. NOTE är med på tillväxtlistan för sjätte året i rad.

Ahrens definition på tillväxtföretag är ett företag som under de senaste fem åren har haft en genomsnittlig organisk omsättningsökning på minst 25 procent, har minst 50 anställda och en omsättning på minst 50 miljoner kronor. Tillväxtlistan har publicerats årligen sedan 1993.

– ” Det är ett glädjande besked för oss på NOTE att vi placerar oss på tillväxtlistan för sjätte året i rad, speciellt under ett år som varit tungt för många i branschen ”, säger
Sten Dybeck, Koncernchef NOTE AB.

Till årets tillväxtlista var det 125 företag som nominerades och 66 av dem blir publicerade. En placering på listan är inte bara en belöning för bolagets goda resultat och snabba tillväxt – det är också ett bevis på nytänkande och ett gott entreprenörskap.

För ytterligare information, kontakta:
Sten Dybeck, Koncernchef NOTE AB, 0708-55 18 00 eller sten@dybeck.com
Thomas Ahrens, vd på Ahrens Rapid Growth, 0708 791 100 eller thomas.ahrens@ahrens.se

Se fler nyheter