2004-09-28

NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK

NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK

NOTE, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik, har
tecknat avtal rörande tillverkning av Åkerströms samtliga produkter.
Avtalet, som garanterar en minimivolym på 150 MSEK, omfattar även
övertagande av Åkerströms egen elektroniktillverkning i Björbo.

NOTE har sedan i våras tillverkat Åkerströms truckdatorer för tuffa
miljöer. Nu utvidgas samarbetet till att även omfatta Åkerströms andra
verksamhetsdel, trådlösa radiostyrningar. NOTE tar i samband med detta
över Åkerströms egen produktion i Björbo omfattande ca 20 personer.
Åkerströms fick i dagarna sin andra prestigeorder från USA. Tidigare har
Ford valt Åkerströms, och nu har även Mercedes valt Åkerströms datorer
för sin produktionsanläggning i Alabama.

"Vad vi ser är inledningen av en tydlig expansionsfas för vårt bolag",
säger Marianne Arosenius, koncernchef för Åkerströms. "Samarbetet med
NOTE skapar möjlighet för oss att kraftsamla på vår kärnverksamhet,
dvs. utveckling, marknadsföring, försäljning och service av våra
produkter."
"Vi är mycket nöjda med det förtroende Åkerströms visar oss," säger Erik
Stenfors, koncernchef för NOTE. "Inom ramen för vårt speciella koncept
för övertagande av produktionsenheter bildar vi nu en s.k. Gateway i
Björbo."
Avtalet, som inledningsvis löper på tre år, omfattar samtliga Åkerströms
produkter och garanterar en minivolym på 150 MSEK. Åkerströms egen
produktion bestående av ca 20 personer i Björbo ombildas till en s.k.
Gateway för NOTE-koncernen i Dalarna. Verksamheten kommer
organisatoriskt att placeras under NOTEs fabrik i Torsby.

"Det finns flera intressanta produktbolag i Dalarna", säger Gerd Levin-
Nygren, VD för NOTE Torsby, vars nybyggda produktionsanläggning invigdes
av "Svennis" häromveckan. "Vårt koncept – som bland annat bygger på
närhet till kunderna – har varit mycket uppskattat och vi räknar med att
få ytterligare kunder genom enheten i Björbo."

För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Stenfors, VD och koncernchef NOTE AB, 0176-799 01 eller 070-950 80
70
Gerd Levin-Nygren, VD NOTE Torsby AB, 0560-68 93 48 eller 070-811 68 48
Marianne Arosenius, koncernchef Åkerströms AB, 0241-250 00 eller 070-233
59 29

Om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik
och erbjuder specialist-kompetens inom elektronikproduktion i hela
värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till
eftermarknad.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och
resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i
koncernen uppgår till drygt 900.NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-
lista.
www.note.se

Om Åkerströms
Åkerströms utvecklar robusta truckdatorer för trådlösa nätverk och
produkter för industriell radiostyrning av kranar, mobila enheter,
portar och lok. Åkerströms grundades 1918 och har mer än 40 års
erfarenhet av att utveckla produkter för radiostyrning och trådlös
teknik för industrin. Lösningarna för radiostyrning täcker allt från små
fickmodeller till avancerade styrsystem för komplexa operationer. Sedan
1995 utvecklar Åkerströms marknadsledande ruggade datorer för extrema
industrimiljöer. Åkerströms är ett internationellt företag som
sysselsätter 90 personer med huvudkontor i Björbo, Sverige. Åkerströms
har partners i Europa och USA.
www.akerstroms.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/28/20040928BIT20400/wkr0002.pdf
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/28/20040928BIT20400/bild.html Bilder

Se fler nyheter