2009-06-23

NOTE tecknar avtal med norska Radiocrafts AS

Radiocrafts AS är ledande inom design och tillverkning av avancerade trådlösa kommunikationsmoduler. NOTE kommer att tillverka en integrerad komplett modul som kan skicka och ta emot data trådlöst. Produkten används exempelvis vid avläsning av el-, vatten-, gas- och värmeförbrukning i hushåll.

Affären har tecknats av Norteam Electronics som NOTE förvärvade i december 2008. Industrialisering, framtagning av prototyper och lågvolymtillverkning kommer att ske hos Norteam i Oslo. Högvolymtillverkningen kommer att placeras vid NOTEs Industrial Plants i kostnadseffektiva länder.

“Anledningen till att vi valde NOTE som leverantör är närheten och flexibiliteten. De första faserna i arbetet kommer att ske i nära samverkan med oss, vilket är både tids- och kostnadseffektivt. Volymtillverkningen placeras sedan där det är mest fördelaktigt för oss”, kommenterar Radiocrafts VD Peder Martin Ejven.

”Här ser vi ytterligare ett bra exempel på att vår Nearsourcingstrategi fungerar. Den bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcingcenters nära kunderna, kostnadskontroll under produktlivscykeln samt kostnadseffektiv tillverkning placerad där det är optimalt för kunden. Kunderna erbjuds stora valmöjligheter så att tillverkningen av deras produkter i alla skeden placeras där det passar kunden bäst”, säger Knut Pogost, VD och koncernchef för NOTE.

Se fler nyheter