2009-03-10

NOTE tecknar ny order i Norge

NOTE och norska Telespor AS har tecknat ett avtal för tillverkning av avancerad spårteknikutrusning baserad på GSM- och GPS-teknologi.

NOTEs affärsmodell Nearsourcing bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcingcenters nära kunderna, kostnadskontroll under produktlivscykeln samt kostnadseffektiv tillverkning placerad där det är optimalt för kunden.

Telespor AS, som ägs av norska mobiloperatören Telenor AS samt kött- och äggleverantören Nortura BA, utvecklar och säljer produkter och tjänster för elektronisk övervakning av djur på bete, exempelvis får.

Affären har tecknats med NOTEs Nearsourcingcenter i Oslo där produktionsanpassning och vidareutveckling av produkten sker. Tillverkningen sker inledningsvis i NOTE Norrtälje. När volymerna ökar kommer produktionen att överföras till NOTEs enheter i kostnadseffektiva länder. Leveranserna startar under våren 2009.

”Här ser vi ett bra exempel på hur vår flexibla affärsmodell Nearsourcing används för att tillgodose kundens behov. Vi erbjuder flera olika möjligheter till kostnadseffektiv tillverkning och förutsättningarna i varje affär styr var produktionen placeras”, säger Arne Forslund, VD och koncernchef på NOTE.

Se fler nyheter