2005-02-01

NOTE tecknar samarbetsavtal med Chalmers

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare, har idag tecknat samarbetsavtal med Chalmers Tekniska Högskola. NOTE ska tillsammans med Chalmers skapa ett NOTE Lab placerat på Chalmers i Göteborg.

Detta NOTE Lab ska tillsammans med Chalmers stödja både forskning och industri för att realisera produkter innehållande avancerade byggsätt. Genom samarbetet kommer NOTE och Chalmers att kunna erbjuda marknaden allt från forskning till fullskalig produktion. Ansvarig för NOTE Lab på Chalmers är Anders Andersson, VD, NOTE Borås. Ansvarig för Chalmers kontakt är professor Johan Liu.

Genom detta samarbete erbjuds NOTE genom Chalmers, möjlighet att etablera kontakter i syfte att starta upp en Gateway i Shanghai.

”Det här samarbetet känns mycket stimulerande”, säger Erik Stenfors, koncernchef, NOTE. Tendensen i vår industri är tydlig: för att vara konkurrenskraftig måste vi kunna erbjuda spetsteknik och vi får nu genom Chalmers en högkompetent partner.”

”Med den kompetens som finns inom forskargruppen Elektronikproduktion på Chalmers och vår industrinära produktion, kommer vi att kunna tillverka mycket avancerade prototyper. Labbet stärker NOTEs etablering i Göteborgsområdet och vi kommer att kunna erbjuda närhet och snabb prototypframtagning i kombination med en större fabrik i Borås. Tidigare labb etableringar har visat att detta är något som våra kunder uppskattar väldigt mycket”, säger Anders Andersson, VD för NOTE Borås.

”NOTE är en bra och kompetent samarbetspartner och vi ser stora framtida möjligheter med detta samarbete, säger Johan Liu, Professor i Elektronikproduktion, vid Chalmers.

För ytterligare information kontakta:
Erik Stenfors, VD och koncernchef, NOTE AB, tel. 0176-799 01 eller 070-950 80 70
Anders Andersson, VD för NOTE Borås AB, tel. 033-23 35 67 eller 070-314 13 13
Stefan Bengtsson, Chef MC2, Chalmers Tekniska Högskola, tel. 031-772 18 81 eller 070-703 88 628
Johan Liu, Professor och chef för SMIT Center, Chalmers Tekniska Högskola, tel 031-772 30 67 eller 070-569 38 21

Se fler nyheter