2004-07-23

NOTE tecknar strategiskt avtal med Powerwave – skriver nytt förlängt avtal

NOTE tecknar strategiskt avtal med Powerwave – skriver nytt förlängt avtal

Ett nytt avtal har tecknats mellan NOTE och Powerwave, f.d. LGP Allgon. Avtalet är ett naturligt steg i samarbetet företagen emellan, då NOTE i slutet av 2003 blev utvalda till "selected supplier" av Powerwave.

Den sammanslagna basen av Powerwave USA, Asien och Europa, innebär att konkurrensen bland kontraktstillverkarna ökat kraftigt. Powerwave lade under förra året ner mycket arbete på att reducera och optimera antalet leverantörer, och valde då NOTE som en av sina huvudleverantörer.
– Vårt ökade samarbete med Powerwave känns mycket positivt och det är med stor spänning som vi ser fram emot ett ännu djupare samarbete, säger Patrik Kvarnlöf, Senior Vice President Group Sales and Marketing, NOTE AB.

Glocal partner
Powerwave ser inte längre NOTE enbart som lokal EMS-partner, utan företaget har tagit steget till "glocal partner" (local & global), vilket innebär att orderingången från Powerwave ökat kraftigt.
– NOTE har genom ems-ALLIANCE och sin globala samordning av komponentinköp visat att man är konkurrenskraftiga med en hög flexibilitetsfaktor. De har dessutom en sund inställning till modern materialanskaffning och en bra spridning inom olika marknadsområden, säger Stefan Måhl, Director of Strategic Purchasing på Powerwave.

Ny strategi
Powerwaves strategi är att involvera sina leverantörer redan i produktutvecklingen, för att gemensamt optimera design och komponentval, och därigenom stärka företagets konkurrenskraft.
– Jag är övertygad om att NOTE kan bidra med mycket i detta samarbete, då vi har stor erfarenhet inom både produktutveckling och prototypframtagning, fortsätter Patrik Kvarnlöf.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Kvarnlöf, Senior Vice President Group Sales and Marketing, NOTE AB
telefon 0176-799 02
Stefan Måhl, Director of Strategic Purchasing, Powerwave
telefon 08-540 822 00

Fakta om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900. Den 23 juni 2004 noterades NOTE på Stockholmsbörsens O-lista.

Fakta om Powerwave
Powerwave Technologies är en ledande leverantör av utrustning till mobilkommunikationsnät. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kostnadseffektiva radiolösningar till systemleverantörer, mobiltelefonoperatörer och övriga nätverksleverantörer, för att förbättra radiotäckning, dataöverföring och kapacitet i mobilkommunikationsnät. Powerwave har egen tillverkning i Estland, Kina, Sverige och USA. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor och moderbolaget är noterat på Nasdaq- och Stockholmsbörsen. Företagets huvudkontor ligger i Kalifornien.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/23/20040723BIT20110/wkr0001.pdf

Se fler nyheter