2019-06-17

NOTE utökar samarbetet med Maven Wireless AB

NOTE kommer att tillverka produkter åt Maven Wireless till ett värde av cirka 5 MEUR på årsbasis. Efter gemensamma utvecklingsaktiviteter sedan 2017 påbörjades serietillverkning i maj 2019 i Pärnu, Estland. Projektet är nu i volymfasen.

Svenska Maven Wireless levererar robusta lösningar för trådlös täckning för mobiltrafik och annan kritisk kommunikation. Maven Wireless Digital Antenna System (DAS) och digitala repeatrar kan användas i stor utsträckning i olika applikationer, exempelvis i anslutning till byggnader, tunnlar och idrottsarenor.

”Maven Wireless är en ledande teknologisk innovatör, och vi är glada över detta partnerskap”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef. ”Det är också ett exempel på hur vår alltmer uppkopplade vardag ger tillväxtmöjligheter för oss som tillverkningspartner.”

”Vi expanderar snabbt och behöver en tillverkningspartner som kan växa med vår affär och snabbt öka produktionskapaciteten samtidigt som den höga produktionskvaliteten upprätthålls. NOTE uppfyller de högt ställda kraven för radiofrekvens (RF) och digitala kompetenser som behövs för att bygga våra avancerade lösningar för trådlös täckning”, säger Fredrik Ekström, vd Maven Wireless.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
  
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 476 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2019 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter