2005-09-15

NOTE utser Arne Forslund till ny VD

Styrelsen för NOTE har utsett Arne Forslund till ny VD och koncernchef för NOTE. Arne Forslund har haft ledande funktioner inom näringslivet, bl a hos Danaher Motion, Ortivus, Siemens-Elema och senast på Teleflex Morse som Operations Director Europe. Arne Forslund ersätter Kjell-Åke Andersson, som kommer att stå till ledningens förfogande.

”Helt i enlighet med vår långsiktiga plan har vi sökt och nu funnit en bra ersättare för
Kjell-Åke Andersson, som gjort ett bra arbete med att konsolidera koncernen. Vi går nu vidare och får i Arne Forslund en ledare med ett tydligt tillväxtfokus och som vi tror kan fortsätta att utveckla koncernen på ett positivt sätt” säger Sten Dybeck, styrelseordförande för NOTE AB.

”Det är en utmaning att få leda ett tillväxtföretag som NOTE”, säger Arne Forslund. ” NOTE har en modern affärsmodell och jag kommer att fortsätta arbeta i enlighet med de riktlinjer som styrelsen lägger fast. Jag hoppas också att mina internationella erfarenheter kommer väl till pass.”

”Till den 1 november räknar jag med att konsolideringens första etapp är avklarad. Då känns det bra att kunna lämna över rodret till Arne, som får möjlighet att fortsätta utveckla NOTE”, säger Kjell-Åke Andersson.

Den tidigare annonserade prognosen om en omsättning på MSEK1500 – 1600 för 2005 kvarstår, liksom det långsiktiga marginalmålet om (EBT) 6 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB, telefon 0708 – 55 18 00
Kjell-Åke Andersson, nuvarande koncernchef NOTE AB, telefon 0708 – 608 123
Marina Filipsson, IR/informationschef NOTE AB, telefon 0709 – 50 80 72

Se fler pressmeddelanden