2004-03-15

NOTE utser Arrow till Årets leverantör 2003

NOTE, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare, delade i år ut priset ”Årets leverantör” till den amerikanska komponent-leverantören Arrow. Utmärkelsen har instiftats av NOTE för att premiera och uppmuntra skickliga leverantörer med hög kvalitets- och servicenivå.

Med börsintroduktion i sikte har NOTE-koncernen lagt ännu ett rekordår bakom sig. Under 2003 gjordes strategiskt viktiga förvärv. Koncernens nettoomsättning ökade med 33 procent och resultatet efter finansiella poster ökade med 105 procent. En bidragande orsak till denna positiva utveckling är företagets höga kompetens inom inköp av komponenter, en funktion som är centraliserad till dotterbolaget NOTE Components. Dotterbolaget arrangerar ett årligt evenemang, Leverantörsdagen, där också utmärkelsen "Årets leverantör" delas ut.

Priset, som delades ut av NOTEs koncernchef Erik Stenfors, gick i år till den amerikanska komponenttillverkaren Arrow, med svenska kontor i Göteborg, Kista, Karlskrona och Skellefteå med flera orter. Motiveringen löd:
”Arrow Sweden AB har som leverantör till NOTE visat på sann samarbetsvilja samt personlig och bra service. De har dessutom åstadkommit utmärkt kvalitet, en positiv prisbild och bidragit till ett trivsamt arbetsklimat. Arrow Sweden AB har inte bara presterat det som förväntats, utan även det där "lilla extra" som gör att NOTE med glädje tilldelar dem priset som Årets Leverantör 2003."

Leverantörsdagen har instiftats för att öka fokus på det viktiga samarbetet mellan leverantör och kund. Ett stort antal representanter från olika leverantörer av elektronikkomponenter, kablage och mönsterkort var samlade i diskussioner kring branschens framtid, samt vilka krav som kommer att ställas på morgondagens komponentleverantörer.

Bengt Emesten, VD NOTE Components är mycket nöjd också med komponentbolagets resultat och utveckling.
– Vårt affärskoncept där vi förhandlar priser för både NOTE-koncernen och vårt globala nätverk, ems-ALLIANCE, gör att vi blir en allt starkare spelare på planen för elektroniktillverkare. Enbart för NOTE-koncernen gör vi inköp årligen för ca 800 MSEK, säger Bengt Emesten.

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-508 070
Bengt Emesten, VD NOTE Components; 0176-788 01 eller 0708-788 031

Fakta om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda och omsätter ca 900 MSEK årligen. I Sverige är vi fördelade på sex produktions-anläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen. Styrelsen i NOTE har aviserat avsikten att introducera NOTE på Stockholmsbörsen senast 2005.

Fakta om Arrow
Arrow Eelctronics som har över 60 års erfarenhet inom industrin är en av världens strörsta distributörer av komponenter till elektronikindustrin och IT-produkter. Arrow Electronics är också en ledande serviceleverantör inom elektronikbranschen

Se fler nyheter