2008-10-01

NOTE utser EBV Elektronik till Årets leverantör

”Våra strategiska leverantörer mäts på en rad punkter över året och därefter utses den som bäst uppnått våra mål. Det är tufft och det är också meningen”, säger Ove Danielsson, NOTE-koncernens kvalitetschef som ansvarat för leverantörsmätningen.

Markus Norrbom, ansvarig på NOTE Components i Norden fortsätter: ”Vi lägger fokus på de punkter i mätningen som hjälper både våra kunder och oss. Det som ger mest utslag i mätprocessen är leveransprecision och kvalitet på leveranser, något vi är säkra på att våra kunder är beroende av.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Norrbom, Director of NOTE Components, tel. 070-373 83 93

Se fler pressmeddelanden