2009-10-15

NOTE utser NCAB Sweden och TTI Electronics till Årets leverantörer

Under NOTEs årliga leverantörsdag i Polen tilldelades NCAB Sweden och TTI Electronics utmärkelsen Årets leverantör.

”Våra strategiska leverantörer mäts på en rad punkter över året och därefter utses den som bäst uppnått våra mål. Vi fäster stor vikt vid kvalitet och leveransprecision och vet att det är svårare för leverantörer av kundunika komponenter att uppfylla våra kriterier. Från och med i år delas priset därför ut i två kategorier – kundunika komponenter och standardkomponenter”, säger Ove Danielsson, NOTE-koncernens kvalitetschef.

Med motiveringen “För enastående förbättringar av leveransprestandan avseende kvalitet och leveransprecision, för hög tillgänglighet och utmärkt lyhördhet för NOTEs behov och krav samt för bästa service”, utsågs NCAB Sweden till Årets leverantör i klassen kundunika komponenter. Utmärkelsen togs emot av Michael Larsson, kundansvarig för NOTE.

Med motiveringen “För enastående leveranskvalitet och för att ni möter och överträffar NOTEs krav på leveransprecision samt för bästa service”, utsågs TTI Electronics Sweden till Årets leverantör i klassen standardkomponenter. VD Lars Dahlström tog emot utmärkelsen för tredje gången under fyra år.

Se fler nyheter