2006-09-07

NOTE utser TTI Electronics till Årets leverantör

Med motiveringen "För gott samarbete under året, högsta leveransprecision på största antal orderrader, genomgående bra kvalitet, kunnig och proaktiv personal, pålitlig service och kreativa lösningar" tog i år TTI Electronics och dess VD Lars Dahlström emot NOTEs utmärkelse Årets leverantör för 2005.

TTI Electronics, som är en av NOTEs största leverantörer av komponenter, var en av tjugo kandidater som tävlade om priset för femte året i rad. Utmärkelsen delades ut av Knut Pogost, VD för NOTE Components och koncernens sälj- och marknadsdirektör, under NOTEs årliga evenemang Leverantörsdagen. "Utmärkelsen är ett sätt att visa vår uppskattning gentemot de leverantörer som hänger med i utvecklingen och ger oss bästa tänkbara service till ett fördelaktigt pris”, berättar Pogost.

Mätprocessen ansvarar Ove Danielsson, koncernens kvalitetschef, för. ”Vi delar in leverantörerna i fyra grupper; distributörer, mekanikföretag, mönsterkortstillverkare och kablageföretag. Sedan mäts de inom sin respektive grupp på olika parametrar, till exempel leveranssäkerhet, leveranskvalitet, betalningsvillkor och servicenivå. Nytt för i år är parametern antal levererade orderrader, som påverkar hur stor procentuellt sett man är inom sin grupp. Vi inser att det krävs stora ansträngningar och en väl fungerande logistik för att kunna uppnå kombinationen hög leveransprecision och ett högt antal orderrader”, berättar Danielsson.

”Eftersom materialinnehållet står för 60-70% av den totala produktkostnaden är det viktigt att vi har ett bra samarbete med våra leverantörer och att komponenterna finns tillgängliga med kort varsel, håller en hög kvalitet, levereras i rätt tid och erbjuds till en låg kostnad. Genom att kontinuerligt mäta våra nyckelleverantörer och ge dem feedback under året hjälper vi varandra att driva utvecklingen i branschen åt rätt håll – vi har skapat en så kallad win-win situation som gagnar oss alla”, tillägger Arne Forslund, koncernchef och VD för NOTE AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 07, +46 (0)705 477 477

Knut Pogost, sälj- och marknadsdirektör NOTE AB och VD NOTE Components,
tel. +46 (0)8 568 990 15, +46 (0)705 523 444

Ove Danielsson, kvalitetschef NOTE AB, tel. +46 (0)470 306 74, +46 (0)708 48 76 56

Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 01, +46 (0)768 15 99 99

Se fler nyheter