2003-12-03

NOTE utvecklar åt europeiskt medicintekniskt företag

Det europeiska företaget säljer sina produkter över hela världen och produkten kommer att finnas i första-hjälpenlådor om några år. Ordern innebär samarbete med en ny kund för NOTE.


– Kunden som i det här läget vill vara anonym, har valt NOTE på grund av att vi är globala genom vårt samarbete inom ems-ALLIANCE och att vi satsat hårt på vår utvecklingsavdelning som finns hos NOTE i Lund, berättar NOTEs styrelseordförande, Sten Dybeck.
– Vi har märkt att vår Excellence-strategi lockar många nya kunder. Det här uppdraget passar NOTE Xperi utmärkt där vi har byggt upp ett Center of Excellence för medicinsk teknik, fortsätter Sten.

För mer information, välkommen att kontakta
Sten Dybeck, Styrelseordförande, tel 0708-55 18 00, eller
Jonas Öhrn, utvecklingschef NOTE Xperi AB, tel 046-286 92 49.

Se fler pressmeddelanden