2008-01-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2008

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2007 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna.

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelsen. Beredningen ska dessutom utarbeta en process för utnämningen av valberedningen nästkommande år.

Valberedningen inför årsstämman 2008 består av:

– Ulf Strömsten, representerar Catella Kapitalförvaltning
– Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav
– Charlotta Faxén, representerar Carnegie Fonder.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm fredagen den 18 april 2008.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@note.eu.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Nygren, CFO, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
Ulf Strömsten, ägaransvarig Catella Kapitalförvaltning, 08-614 25 77

Se fler nyheter