2010-10-25

NOTE – valberedning inför årsstämman 2011

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2010 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra största aktieägarna.

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelsen. Beredningen ska dessutom utarbeta en process för utnämningen av valberedningen nästkommande år.

Valberedningen inför årsstämman 2011 består av:

– Stefan Charette, representerar Investment AB Öresund
– Bruce Grant, representerar Garden Growth Capital
– Christer Sandberg, representerar Banque Carnegie Luxembourg SA
– Ulf Strömsten, representerar Catella Fondförvaltning.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 28 april 2011.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan skicka detta via e-post till info@note.eu eller till Styrelsen i NOTE AB, c/o Henrik Nygren, Box 711, 182 17 Danderyd. Ärendet måste vara bolaget tillhanda senast den 1 mars 2011.

Se fler nyheter