2011-10-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2012

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2011 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra största aktieägarna.


Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelsen. Beredningen ska dessutom utarbeta en process för utnämningen av valberedningen nästkommande år.
Valberedningen inför årsstämman 2012 består av:
– Kjell-Åke Andersson, representerande eget innehav
– Bruce Grant, representerande Garden Growth Capital LLC
– Daniel Nyhrén, representerande Investment AB Öresund
– Peter Zonabend, representerande Banque Carnegie Luxembourg SA
NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 25 april 2012. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan skicka detta via e-post till info@note.eu eller till Styrelsen i NOTE AB, c/o Åsa Lundberg, Box 711, 182 17 Danderyd. Ärendet måste vara bolaget tillhanda senast den 24 februari 2012.
 
För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
 
Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu (http://www.note.eu/).

Se fler pressmeddelanden