2005-08-30

NOTE varslar anställda i Björbo

NOTE varslar 8 anställda sysselsatta inom produktion vid NOTE Björbo AB om uppsägning. Anläggningen har totalt 21 anställda.

Bakgrunden till varslet är de förändringar som följer av RoHS-direktivet, vilket innebär övergång till blyfri produktion och därmed sammanhängande investeringar. Omställningen, som berör EU-området, skall vara slutförd 1 juli 2006. NOTE har beslutat koncentrera den blyfria produktionen till koncernens övriga anläggningar, kretskortstillverkningen i Björbo flyttas därför till NOTE Torsby.

NOTE Björbo kommer fortsättningsvis att fungera som enhet för slutmontering och test.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Gerd Levin-Nygren, vd NOTE Torsby AB 0560-68 93 48 eller 0708 – 11 68 48
Kjell-Åke Andersson, koncernchef NOTE, 046-286 92 10 eller 0708-60 81 23

Se fler nyheter