2008-12-17

NOTE växer i Norge genom förvärv av Norteam Electronics AS

Verksamheten i Norteam Electronics är inriktad på tjänster tidigt i produktlivscykeln, såsom tillverkning av prototyper och elektroniktillverkning i mindre serier. Norteam Electronics omsättning uppgår till cirka 50 MNOK/år och antalet anställda är 40. Bolaget har en etablerad position på den norska marknaden och kommer att drivas i nära samarbete med NOTE Oslo AS. Björn Furu, VD för Nearsourcing-centret NOTE Oslo kommer även att ansvara för den förvärvade verksamheten.

”Vi räknar med att Norteam Electronics redan under 2009 kommer att bidra positivt till NOTEs försäljning och resultat”, säger Knut Pogost, förvärvsansvarig på NOTE AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pogost, CSO Acquisitions NOTE AB, tel. 08-568 990 06, 070-552 34 44
Björn Furu, VD NOTE Oslo, tel. +47 220 797 29, +47 930 898 46

Se fler pressmeddelanden