2020-04-29

NOTE växer inom medicinteknik

NOTE har tecknat avtal med Breas Medical, som är ett svenskt internationellt bolag som utvecklar andningshjälpmedel (ventilatorer) för sjukhus och hemsjukvård.

Serieproduktionen har inletts och volymerna förväntas ta fart redan under innevarande kvartal med en ökning på närmare 300% mot ursprunglig plan. Tillverkning sker i NOTE Torsby.

”Vårt nya samarbete med Breas Medical är ytterligare ett exempel på att vår metodiska satsning på kunder inom medicinteknikområdet är framgångsrikt. Vi bedömer förutsättningarna som goda att detta samarbete kommer att utvecklas starkt redan i närtid”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

”Att välja NOTE Torsby AB som partner för tillverkning av kretskort till vår nya ventilatorplattform var i slutändan ett lika enkelt som självklart val. En modern ventilatorplattform och en modern fabrik som satsar på framtiden skapar förutsättning för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete”, säger Martin Gustavsson, VP Global Sourcing Manager, Breas Medical AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Om Breas
Breas Medical med huvudkontor i Mölnlycke, dotterbolag i Tyskland, Spanien, Storbritannien, USA och Kina samt ett närverk av distributörer i mer än 40 länder är en ledande tillverkare av andningshjälpmedel för både hemsjukvård och vid sjukhusvård.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 08.30 CET.
 

Se fler nyheter