2023-08-24

NOTE växer inom Medtech genom stärkt samarbete med globalt företag

NOTE har utökat samarbetet med en av sina långvariga kunder, ett branschledande företag som är involverade i utvecklingen av avancerade medicintekniska produkter.

NOTE åtar sig att tillhandahålla EMS-tjänster för en rad nya medicintekniska produkter inom kundens omfattande produktportfölj. Produktionen av dessa nya produkter kommer att ske vid NOTEs avancerade anläggning i Norrtälje. Detta stärkta partnerskap beräknas öka försäljningen med 50 MSEK årligen, med start från Q1 2024.

Vi har sett en god utveckling i vår verksamhet över olika marknader. Grunden för denna framgång har varit vårt åtagande att upprätthålla höga kvalitets- och leveransstandarder. Det är alltid tillfredsställande att vinna förtroende och säkra nya affärer från våra befintliga kunder. Vi är entusiastiska över framtiden och ser fram emot att stärka samarbetet med denna kund” säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

Se fler nyheter