2022-09-23

NOTE växer med Ferroamp inom Greentech

NOTE inledde i fjol ett tillverkningssamarbete med det snabbväxande svenska Greentech bolaget Ferroamp, som utvecklar EnergyHub-system. Systemet integrerar på ett innovativt sätt solenergi, energilagring, elbilsladdning och likströmslaster i ett system med intelligent styrning och realtidsövervakning. NOTE tillverkar både elektroniken och kompletta system.

Efterfrågan på Ferroamps produkt har ökat kraftigt den senaste tiden och bolaget förväntas nu stå inför en stark expansion där samarbetet med NOTE beräknas uppgå till i storleksordningen 120 MSEK under 2023. Tillverkningen sker i NOTEs fabrik i Norrtälje och förväntas att öka påtagligt redan under första kvartalet nästa år.

”Vi ligger väl positionerade för att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som växer fram med ny teknik inom Greentech-området. Vi är mycket stolta och glada över vårt nära samarbete med Ferroamp som vi ser som ett innovativt och expansivt bolag”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

”När elpriserna rusar samtidigt som elsystemet förändras i grunden erbjuder Ferroamp fastighetsägare möjligheten att ta kontroll över sin elanvändning. Vi är därför glada att kunna utveckla vårt samarbete med NOTE och skala upp produktionen”, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 218 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter