2020-11-23

NOTE växer med ny affär inom verkstadsindustrin

NOTE har vunnit en ny affär till en ledande internationell koncern inom området Motion och Control. NOTE kommer att tillverka elektroniken till avancerade styrenheter för olika typer av maskiner och fordon. Utveckling och produktionsanpassningar pågår och serietillverkningen beräknas starta under första kvartalet nästa år. Potentialen i samarbetet är betydande och försäljningen bedöms inledningsvis uppgå till cirka 50 MSEK/år. Tillverkning kommer att ske på NOTEs fabrik i Torsby.

”Vår verksamhet i Sverige utvecklas fortsatt mycket positivt. Vi vinner fortsatt nya affärer, såväl till nya som befintliga kunder. Den här affären är ett bra kvitto att professionella och krävande industrikunder uppskattar vårt starka erbjudande med hög teknisk kompetens såväl som branschledande kvalitet och leveransprecision. Vi bedömer att detta utökade samarbete kommer att utvecklas väldigt starkt redan under 2021”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 891 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter