2021-02-08

NOTE växer mycket kraftigt inom greentech

NOTE har sedan flera år ett etablerat utvecklings- och tillverkningssamarbete med det svenska snabbväxande bolaget Charge Amps, som utvecklar och säljer smarta laddningslösningar för elbilar och andra elfordon. NOTE tillverkar både elektroniken och kompletta laddningsstationer. Partnerskapet avser bolagets båda huvudprodukter Charge Amps Halo och Aura, vilka säljs såväl på företags- som privatmarknaden.

Efterfrågan på elbilar utvecklas snabbt och Charge Amps förväntas nu stå inför en mycket stark expansion. Tillverkningen av laddningsstationer sker för närvarande i NOTE Norrtelje och ökar påtagligt redan nu under första kvartalet i år. För att kapacitetsmässigt möta den starka tillväxten kommer produktionen inom kort även att startas upp i NOTE Torsby. Under 2020 uppgick NOTEs försäljning till Charge Amps till 40 MSEK och den förväntas öka till i storleksordning 125 MSEK under 2021.

”NOTE växer framgångsrikt genom utökade samarbeten i vår starka kundbas, såväl inom traditionell industri som inom nya snabbväxande applikationsområden. Vi ligger väl positionerade för att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som växer fram med ny teknik inom greentech-området. Vi är mycket stolta och glada över vårt nära samarbete med Charge Amps som vi ser som ett ytterst innovativt och expansivt bolag”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

”Då vi är inne i en mycket expansiv fas är NOTE en av våra viktiga produktionspartners. NOTE är avgörande för att säkerställa kapacitet för vår europeiska lansering. Under 2021 kommer vi att påbörja etableringen på ett antal utvalda marknader i Europa där elbilsladdningen tar fart. Vi ser med tillförsikt fram emot vårt fortsatta samarbete där även NOTE Torsby finns med som produktionsanläggning framöver”, säger Anders Bergtoft, VD på Charge Amps.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 874 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 klockan 08.30 CET.

Se fler pressmeddelanden