2023-07-04

NOTE växer på den brittiska marknaden genom förvärvet av DVR Ltd.

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet på den brittiska marknaden genom förvärvet av samtliga aktier i elektroniktillverkaren DVR Ltd. Den brittiska EMS-marknaden förväntas ha en stark tillväxt de kommande åren och genom förvärvet blir NOTE en större aktör på den brittiska EMS-marknaden. DVRs omsättning för 2023 förväntas uppgå till 12 miljoner GBP med en lönsamhet i nivå med NOTEs.

DVR har en affärsmodell som liknar NOTEs med tillverkning av kretskort och box-build till hög kvalitet och god leveransprecision. Bolaget har fokus på långsiktiga kundrelationer och har en stark kundportfölj kombinerat med en god kundtillströmning på senare år. En väsentlig del av kunderna återfinns inom segmenten Industrial och Greentech. DVRs verksamhet grundades av familjen Hellings och har drivits och utvecklats framgångsrikt, nu senast under ledning av David Hellings som kommer fortsätta sin roll som vd i bolaget. Antalet anställda uppgår till cirka 95.

Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Basildon, Essex. Den brittiska EMS-marknaden som motsvarar den skandinaviska marknaden i storlek förväntas ha en klart högre tillväxt än den europeiska EMS-marknaden i övrigt. Genom förvärvet av en fjärde fabrik i England får NOTE en större täckning och blir en större aktör på den växande brittiska EMS-marknaden.

Köpeskillingen uppgår till 9 miljoner GBP på skuldfri basis, vilket motsvarar en justerad EV/EBIT-multipel om cirka 7 sett till bolagets genomsnittliga lönsamhet de senaste åren. Därutöver kan köpeskillingen utökas med en tilläggsköpeskilling om maximalt 3,0 miljoner GBP baserad på framtida tillväxt- och lönsamhetsmål.

”Vår verksamhet utvecklas fortsatt starkt och vi gör nu vårt tredje förvärv under det senaste året. Vi är mycket entusiastiska över att DVR nu blir en del av NOTE-koncernen. Förvärvet stärker vår position på den brittiska EMS-marknaden som vi tror mycket på och som förväntas ha en stark tillväxt under kommande år. DVR har en stark kundportfölj med spännande projekt och vi ser även möjligheter till synergier med våra befintliga kunder och leverantörer. Vi ser fram emot att fortsätta den lönsamma tillväxtresan tillsammans med kunder, personal och ledning hos DVR”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef för NOTE.

”Jag har kommit att uppskatta NOTE som ett bolag som delar våra kärnvärden om långsiktiga kundrelationer och hög kvalitet i det vi gör. Vi har många spännande kunder och projekt i vår portfölj och ser stora fördelar både för oss och våra kunder att bli en del i en större koncern och fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans”, säger David Hellings, vd på DVR Ltd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39
David Hellings, vd DVR Ltd, tel. +44 7803 596 692

Om NOTE
NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). NOTE är en konkurrenskraftig elektroniktillverkare och en stabil affärspartner till kunder med högt ställda krav. Produkterna finns till exempel i komplexa system för elektronisk styrning, övervakning och säkerhet.

Affärsmodellen bygger på att genom långsiktiga kundrelationer och partnerskap erbjuda avancerad tillverkning, kundanpassade logistiklösningar och rådgivning till bästa möjliga totalkostnad. Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. Framförallt utgörs kunderna av större företag som verkar på världsmarknaden, men också bolag som har sin primära försäljning i norra Europa.

NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 917 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 4 juli 2023 klockan 18.30 CET.

Se fler nyheter