2021-01-21

NOTE växer ytterligare inom medicinteknik

NOTE har inlett samarbete inom elektroniktillverkning med ett väletablerat stort internationellt medicinteknikbolag, ledande inom sitt område. Serietillverkningen kommer att inledas under första halvåret 2021 vid NOTEs fabrik i Estland. Potentialen i samarbetet är betydande och försäljningen beräknas på årsbasis uppgå till cirka 85 MSEK. Förutsättningarna är goda att samarbetet kommer att utvecklas till NOTEs största inom medicinteknik.

”Vår verksamhet fortsätter att utvecklas starkt och vi vinner nya kunder och projekt på ett övertygande vis. Det är även glädjande att vår satsning inom medicinteknik, där det bland annat ställs höga kvalitetskrav, når fortsatta framgångar. Vi är mycket stolta över detta nya samarbete med en världsledande aktör inom sitt område”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.           

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick
till 1 891 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2021 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter