2022-06-01

NOTE växer ytterligare med en världsledande kund i Kina

NOTE har vunnit en ny kund i Kina. Kunden är ett världsledande bolag inom skärning och svetsning där NOTE kommer att tillverka kretskort till befintliga samt kommande produktgenerationer. Serietillverkning planeras att starta under 2022. Partnerskapet bedöms ha en god potential och beräknas att inom några år uppgå till ett värde om cirka 70 MSEK per år. Tillverkningen sker initialt på NOTEs fabrik i Kina.

”NOTE utvecklas fortsatt starkt med mycket hög tillväxt och ökad lönsamhet. Den här kunden är en av flera nya kunder vår fabrik i Kina lyckats vinna under 2022. Det är glädjande att se att våra senaste marknadssatsningar i Kina ger resultat”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 962 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter