2021-09-02

NOTE växer ytterligare med ny kund inom Greentech

NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Ferroamp, som är ett börsnoterat snabbväxande Greentech-bolag som erbjuder energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. NOTE kommer att tillverka bolagets EnergyHub, hjärnan i det smarta system som integrerar förnybar energi, elfordon och energilager med koppling till fastigheternas elnät. Serietillverkningen beräknas starta under Q4 i år vid NOTEs fabriker i Norrtälje och Pärnu. Förutsättningarna bedöms vara goda att samarbetet med Ferroamp volymmässigt kommer att utvecklas positivt.

”NOTE utvecklas fortsatt starkt med mycket hög tillväxt och ökad lönsamhet. En viktig framgångsfaktor är vår metodiska satsning för att utveckla hög kvalitet och leveransprecision i våra tjänster. Det är glädjande att vi också har fått förtroende och vunnit denna nya spännande affär med Ferroamp”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

”Samarbetet med NOTE är ett viktigt steg i vår fortsatta industrialisering av bolaget, när vi går från att vara produktionsstyrda till skalbar volymproduktion. Avtalet med NOTE, som är en väletablerad aktör inom elektroniktillverkning, ger oss förutsättningar att växa bolaget framåt, både nationellt och internationellt”, säger Krister Werner, VD på Ferroamp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 043 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 200. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

 
Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2021 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter