2022-07-18

NOTE vinner ny affär till svensk telekomkund

NOTE har vunnit en ny affär till sin fabrik i Estland. Kunden är ett svenskt företag som verkar inom telekombranschen. NOTE har sedan tidigare en befintlig affär med kunden genom tillverkning från fabriken i Kina. Nu utökas samarbetet ytterligare genom vinsten av en affär av existerande produkter. NOTE kommer att tillverka produkter som inkluderar box build samt kretskort. Volymtillverkningen planeras att starta redan under 2023. Partnerskapet bedöms ha en god potential och beräknas inom ett par år addera ökade volymer till kunden till ett värde om cirka 80 MSEK.

”NOTE utvecklas fortsatt starkt med mycket hög tillväxt och god lönsamhet. Det är glädjande att vi får förtroende och vinner nya affärer med befintliga kunder. Vi är stolta över att det här samarbetet expanderar och kommer göra vårt yttersta för att bidra till fortsatt framgång”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 218 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter