2021-06-29

NOTE vinner storaffär i Kina

 NOTE har tecknat samarbetsavtal med en stor internationell kund, sedan länge noterad på den så kallade Fortune 500-listan. NOTE ska tillverka en ny generation av en programmeringsmodul avsedd för breda användningsområden inom industrin och för utbildningsändamål. Utöver elektronikproduktion i höga kvantiteter ska NOTE ansvara för tillverkning av den kompletta produkten (box build). Serietillverkning har inletts vid NOTEs fabrik i Kina. NOTE har redan erhållit fasta order om drygt 150 MSEK för leverans under kommande 12-18 månader. För att tillgodose den höga efterfrågan har beslut fattats om att utöka tillverkningskapacitet i Kina med ytterligare en avancerad ytmonteringslinje. NOTEs affärsmodell bygger på partnerskap och långsiktiga kundrelationer. Det nya samarbetet förväntas över tiden kompletteras med flera uppdrag till andra bolag inom kundens internationella koncern.

”Vår verksamhet fortsätter att utvecklas starkt, såväl i Europa som i Kina. En framgångsfaktor är vår metodiska satsning på att utveckla hög kvalitet och leveranssäkerhet i våra tjänster – dessa ligger i toppklass i vår bransch. Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att vinna denna nya affär som har alla förutsättningar att redan i år utvecklas till vår allra största i Kina. Vi kommer att göra vårt yttersta för att bidra till fortsatt framgång för våra kunder”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 901 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.
                

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 29 juni 2021 klockan 08.30 CET. 

Se fler nyheter