2020-06-17

NOTE vinner storaffär

NOTE har en stark och diversifierad kundbas med såväl etablerade industriföretag som bolag inom nya snabbväxande applikationsområden. Efterfrågan på högteknologisk mätutrustning från en av NOTEs större internationella industrikunder noterar en rekordartad tillväxt. För att klara den starka volymuppgången har NOTE utsetts till tillverkningspartner av elektroniken. Det nya utökade samarbetet beräknas uppgå till i storleksordning minst 100 MSEK under de första tolv månaderna. Serietillverkningen kommer att starta under Q3 och förväntas snabbt komma upp i höga volymer.

”NOTE utvecklas fortsatt mycket starkt med hög organisk tillväxt och ökad lönsamhet. En viktig framgångsfaktor är vår metodiska satsning för att utveckla hög kvalitet och leveransprecision i våra tjänster – dessa ligger sedan en tid i toppklass för branschen. Det är mycket glädjande att vi också fått förtroendet och vunnit denna nya affär som jag redan i år räknar med kommer att utvecklas till vår allra största”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.             

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter