2015-12-15

NOTE vinner viktigt uppdrag för Philips Healthcare

Efter en omfattande utvärderingsprocess har NOTE fått uppdraget som tillverkningspartner för Philips Mammography Solutions, en division inom Philips Healthcare. Philips Mammography Solutions genomför en omorganisation av verksamheten i Solna, vilket innebär att en stor del av den interna elektronikmonteringen outsourcas till NOTEs anläggning i Norrtälje. Flytten av tillverkningen gör det möjligt att utnyttja NOTE Norrteljes kapacitet för exempelvis montage av komplexa system i renrumstillverkning, inklusive testning.

Philips Mammography Solutions utvecklar och tillverkar den digitala mammografienheten Philips MicroDose, ett beprövat och kraftfullt diagnosverktyg som kan upptäcka bröstcancer i ett tidigt stadium. Samarbetet fokuserar på MicroDose-detektorn, en komplex enhet som i ett senare skede monteras till en MicroDose-modul med hög bildkvalitet och som klarar en hög effektivitet vid låga stråldoser.

"När vi påbörjade urvalsprocessen av leverantör hade vi begränsad erfarenhet av NOTE, men vi blev redan från början imponerade av företagskulturen, människorna och specialistkompetensen vid Norrtäljeanläggningen, och den formella utvärderingsprocessen bekräftade detta. NOTE är en partner som förser oss med de ingenjörstjänster och den tillverkningssupport vi behöver, i kombination med flexibilitet och geografisk närhet. NOTEs värderingar, arbetsmetoder och kommunikation håller konsekvent hög standard, från företagsledning till fabriksgolvet, och det gör att vi känner oss trygga", säger Ivan Davegårdh, Senior Manager Operations på Philips Mammography Solutions.

"Vi är mycket nöjda och stolta över att Philips har valt oss som ny strategisk partner i samband med omorganisationen av Philips Mammography i konkurrens med befintliga leverantörer. Samarbetet passar vår strategi eftersom Philips är en kund som ställer höga krav, vilket vi eftersöker", säger Henrik Nygren, finansdirektör och tillförordnad VD och koncernchef för NOTE.

"Vår förstärkta kompetens och certifiering enligt ISO 13485 fortsätter att ge utdelning", sammanfattar Martin Gutberg, VD för NOTE i Norrtälje.

Se fler nyheter