2004-02-03

NOTE visar fortsatt strålande resultat

Framgångssagan NOTE fortsätter; den helsvenska elektroniktillverkaren ökade sin nettoomsättning under 2003 med 35 % till MSEK 857 (636,8). Resultatet blir det bästa någonsin, det framgick när företaget idag släppte sin bokslutskommuniké. Resultat efter finansiella poster ökade med 105 % till MSEK 63,0 (30,8). Vinst per aktie blev SEK 114,3 (67,3). Arbetet med att förbereda för börsintroduktion har påbörjats.

Kompletta i Sverige
Viktiga händelser under året har varit återuppbygganden av koncernens Lundafabrik, NOTE Xperi, som drabbades av en omfattande brand i februari 2003. Trots att 25 % av produktionsytan eldhärjades och en stor del av den resterande fabriken rökskadades har man klarat av att producera utan större störningar. Den nyuppbyggda fabriken är modern och produktionsvänlig.

Koncernen har under 2003 blivit geografiskt komplett genom förvärv av BEVE Electronics (augusti 2003), som finns i Borås och ITAB Elektronik AB (december 2003), med fabriker i Nyköping och Skänninge.
– Vi har under lågkonjunkturen haft möjlighet att hela tiden förbättra och investera i våra produktionsanläggningar, berättar Erik Stenfors, koncernchef. – Dessutom har vi gjort nyförvärv så att koncernen nu är strategiskt placerad vid viktiga kundcentra i Sverige. Det kommer gör att vi står väl rustade när konjunkturen nu vänder. Ytterligare förvärv i Norden kan dock bli aktuella, fortsätter Stenfors

Stark framtidstro
Även bolagets finansiella ställning har stärkts under perioden. Soliditeten ökade till 22 % (20,9) under året. Och framtiden ser ljus ut; de flesta analytiker tror att branschen kommet att återhämta sig under 2004. Detta gör att man nu har börjat förbereda för en eventuell börsintroduktion.
– Vi har arbetet med förberedelserna sedan i december och vårt mål att vi ska vara introducerade på börsen, står fast, avslutar Erik Stenfors.

För ytterligare information, kontakta Erik Stenfors, koncernchef, NOTE AB, 0709-50 80 70, eller Sten Dybeck, styrelseordförande, 0708-55 18 00.

Om NOTE-koncernen
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda. I Sverige är vi fördelade på sex produktionsanläggningar/Center of Excellence och två NOTE Lab/säljkontor. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.

Se fler nyheter