2004-03-01

NOTE Xperi byter namn

Den första mars byter NOTE Xperi namn till NOTE Lund. Xperi anslöt sig till NOTE-koncernen i oktober 2002. På grund av det starka varumärke Xperi hade i södra Sverige, kallades bolaget NOTE Xperi.

– Genom vår egen utvecklingsavdelning och geografiska placering har NOTE Xperi blivit en viktig pusselbit inom NOTE-koncernen. Vi är stolta över att arbeta i en framgångsrik koncern och gemensamt arbeta för att vidareutveckla NOTE. Nu när vi jobbar oss närmare en börsintroduktion och vi blir mer publika, känns det viktigt att markera gemenskapen med systerföretagen inom koncernen. Därför känns det som tajmingen nu är rätt att byta namn från NOTE Xperi till NOTE Lund, berättar Kjell-Åke Andersson VD.

Om NOTE-koncernen
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda. I Sverige är vi fördelade på sex produktionsanläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.

Se fler nyheter