2003-02-26

NOTE Xperi drabbat av brand

– Ungefär 25% av produktionsytan är utbränd. Övrig produktionsyta och maskinpark är endast rökskadad, och saneringsarbetet är redan igång. Vårt komponentlager är i princip intakt, berättar Kjell-Åke Andersson, VD på NOTE Xperi


– Vi har vidtagit en rad åtgärder för att våra kunder skall bli så lite drabbade av det inträffade som möjligt. Bland annat har vi bett kunderna att prioritera de order som är viktigast just nu, och vi kommer att jobba hårt för att leverera dessa, fortsätter Kjell-Åke. Vi kommer också att ta hjälp av våra systerföretag inom NOTE-koncernen för att klara monteringsarbeten. Tack var våra systerföretag räknar vi med att kunna leverera som vanligt, avslutar Kjell-Åke.

För mer information kontakta Kjell-Åke Andersson 046-286 92 10, 0708-608 123

Se fler pressmeddelanden