2007-04-11

NOTEs årsredovisning för 2006

NOTEs årsredovisning för 2006 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Inom kort kommer även en engelsk version av årsredovisningen att publiceras på www.note.se

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 20 april 2007, då även distributionen påbörjas.

Datum för ekonomisk information från NOTE under 2007:
Delårsrapport januari-mars 25 april 2007
Delårsrapport januari-juni 18 juli 2007
Delårsrapport januari-september 25 oktober 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kaj Samlin, CEO NOTE AB, tel. 070-57 37 986
Henrik Nygren, CFO NOTE AB, tel. 0709-77 06 86
Annelie Wirdefeldt, Director of IR and Information Strategy NOTE AB, tel. 076-815 99 99

Se fler pressmeddelanden