2008-04-04

NOTEs årsredovisning för 2007

NOTEs årsredovisning för 2007 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu och biläggs detta pressmeddelande. Inom kort kommer även en engelsk version av årsredovisningen att publiceras på hemsidan.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska den 15 april 2008 och på engelska den 30 april 2008. Distributionen av årsredovisningen kommer att påbörjas vid samma tidpunkter.

Datum för ekonomisk information från NOTE under 2008:
Delårsrapport januari-mars 18 april
Delårsrapport januari-juni 18 juli
Delårsrapport januari-september 24 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, Finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter