2010-03-31

NOTEs årsredovisning för 2009

NOTEs årsredovisning för 2009 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Av hänsyn till miljön har omfattningen av tryckt material reducerats och prenumerationstjänsten för elektronisk leverans av information från NOTE på hemsidan kan med fördel användas. De aktieägare som sedan tidigare prenumererar på tryckt material från NOTE kommer att få årsredovisningen distribuerad till sig efter den 16 april, då distributionen påbörjas.

Den engelska versionen av årsredovisningen offentliggörs den 7 maj.

Finansiell kalender 2010
Delårsrapport januari-mars 27 april
Halvårsrapport januari-juni 16 juli
Delårsrapport januari-september 21 oktober

Se fler nyheter