2012-04-04

NOTEs årsredovisning för 2011

NOTEs årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Av hänsyn till miljön har omfattningen av tryckt material reducerats och prenumerationstjänsten på hemsidan, för elektronisk leverans av information från NOTE, kan med fördel användas. De aktieägare som sedan tidigare prenumererar på tryckt material från NOTE kommer att få årsredovisningen efter den 19 april, då distributionen påbörjas.

Den engelska versionen av årsredovisningen offentliggörs den 23 maj.

Finansiell kalender 2012

Delårsrapport januari-mars                          25 april
Halvårsrapport januari-juni                           17 juli
Delårsrapport januari-september                  19 oktober

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 950. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 klockan 17.45.

Se fler nyheter