2014-02-28

NOTEs årsredovisning för 2013

NOTEs årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Av hänsyn till miljön har omfattningen av tryckt material reducerats och prenumerationstjänsten på hemsidan, för elektronisk leverans av information från NOTE, kan med fördel användas. De aktieägare som sedan tidigare prenumererar på tryckt material från NOTE kommer att få årsredovisningen efter den 19 mars, då distributionen påbörjas.

Den engelska versionen av årsredovisningen offentliggörs den 11 mars.

Finansiell kalender 2014
Delårsrapport januari-mars                          25 april
Halvårsrapport januari-juni                           14 juli
Delårsrapport januari-september                  20 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

   
NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2014 klockan 14.00.

Se fler nyheter