2015-02-17

NOTEs årsredovisning för 2014

NOTEs årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Av hänsyn till miljön har omfattningen av tryckt material reducerats och prenumerationstjänsten på hemsidan, för elektronisk leverans av information från NOTE, kan med fördel användas. De aktieägare som sedan tidigare prenumererar på tryckt material från NOTE kommer att få årsredovisningen efter den 5 mars, då distributionen påbörjas.

Den engelska versionen av årsredovisningen offentliggörs den 6 mars.

Finansiell kalender 2015
Delårsrapport januari-mars, 22 april
Halvårsrapport januari-juni, 13 juli
Delårsrapport januari-september, 19 oktober

Se fler nyheter