2016-02-19

NOTEs årsredovisning för 2015

NOTEs årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Av hänsyn till miljön kan prenumerationstjänsten på hemsidan, för elektronisk leverans av information från NOTE, med fördel användas. De aktieägare som sedan tidigare prenumererar på tryckt material från NOTE kommer att få årsredovisningen efter den 7 mars, då distributionen påbörjas.

Finansiell kalender 2016
Delårsrapport januari-mars 19 april
Halvårsrapport januari-juni 18 juli
Delårsrapport januari-september 18 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Nygren, finansdirektör samt tf VD och koncernchef, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter