2020-03-24

NOTEs årsredovisning för 2019

 

NOTEs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

 

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Via prenumerationstjänsten på hemsidan kan även årsredovisningen och annan information om NOTE beställas för leverans via e-post.
 

Finansiell kalender 2020

Delårsrapport januari-mars                           23 april

Halvårsrapport januari-juni                            16 juli

Delårsrapport januari-september                 22 oktober

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
 

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86
 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2020 klockan 13.00 CET.

 

 

 

 

 

Se fler nyheter