2022-03-25

NOTEs årsredovisning för 2021

NOTEs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Via prenumerationstjänsten på hemsidan kan även årsredovisningen och annan information om NOTE beställas för leverans via e-post.

Finansiell kalender 2022
Delårsrapport januari-mars                          20 april
Halvårsrapport januari-juni                           14 juli
Delårsrapport januari-september                  18 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 643 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2022 klockan 13.00 CET.

Se fler nyheter