2023-03-24

NOTEs årsredovisning för 2022

NOTEs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande.

Finansiell kalender 2023
Delårsrapport januari-mars                          19 april
Halvårsrapport januari-juni                           13 juli
Delårsrapport januari-september                  17 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 687 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023 klockan 14.00 CET.

Se fler nyheter