2024-03-22

NOTEs årsredovisning för 2023

NOTEs årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande.

Finansiell kalender 2024
Delårsrapport januari-mars 18 april
Halvårsrapport januari-juni 15 juli
Delårsrapport januari-september 15 oktober

Se fler nyheter