2010-03-02

NOTEs aviserade företrädesemission

Med anledning av de förändringar som nyligen skett i NOTEs huvudägarkrets beräknas den detaljerade informationen avseende emissionsvillkoren att presenteras senast den 12 mars 2010.

Se fler nyheter