2014-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2013

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen uppgick till 255,3 (240,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (-5,4) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,8% (-2,3%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 6,4 (-6,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (-7,8) MSEK, vilket motsvarar 0,27 (-0,27) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -2,3 (26,1) MSEK, vilket motsvarar -0,08 (0,90) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december  
• Försäljningen uppgick till 907,0 (1 029,2) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,0 (26,0) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive avsättning för kundförlust, uppgick till 17,4 (38,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 1,0% (2,5%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 1,2 (19,1) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (12,6) MSEK, vilket motsvarar 0,02 (0,44) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -2,0 (97,0) MSEK, vilket motsvarar -0,07 (3,36) SEK/aktie.
 
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. Föregående år var utdelningen 0,75 SEK/aktie motsvarande 21,7 MSEK. Årsstämman hålls den 25 april 2014.

 

NOTEs bokslutskommuniké för 2013 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 25 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
   

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2014 klockan 08.30.

Se fler nyheter