2005-08-09

NOTEs delårsrapport januari-juni 2005

NOTE kv.2: Stabilt rörelseresultat före reserveringar

Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 728,7 MSEK (575,1). Rörelseresultatet uppgick till – 109,0 MSEK (46,4). Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär och reserverade nedskrivningar om totalt ca 128 MSEK.

NOTE genomförde under hösten 2004 och första kvartalet 2005 en omfattande omorganisation innefattande flytt av volymproduktion till Centraleuropa, samt införande av en materielförsörjningsenhet i Gdansk, Polen. Integreringen av den nya organisationen har genomförts under det första halvåret 2005 och har medfört kostnader av engångskaraktär som belastade det första kvartalet. Under det andra kvartalet aviserades tidigare nedskrivningar i intervallet
65-75 MSEK i anledning av genomgång av kundavtal och lager bl a, nedskrivning har nu skett med 66 MSEK. Exklusive nedskrivning redovisar koncernen en vinst om 18,4 MSEK för det andra kvartalet, samt 19 MSEK för hela perioden (januari – juni, 2005).

I augusti inleddes ett samarbete med Jaltek Systems, verksamt i Storbritannien. Vidare inrättades ett representationskontor i Södra Kina för att effektivisera inköpsprocessen av materiel, till NOTEs enheter i Europa.

”Vi har under det första halvåret arbetat med organisationen och vi kan nu konstatera att förändringsprocessen är genomförd, såväl vad avser åtgärder som kostnadsmässigt. Vi har ett positivt kassflöde och jag kan också konstatera att vi, rensat för kostnader av engångskaraktär, har en vinst om ca 18 miljoner SEK för det andra kvartalet”, säger Kjell-Åke Andersson, koncernchef.

Se fler nyheter