2012-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2012 – Fortsatt stabil resultatutveckling och positivt kassaflöde

Finansiell utveckling januari-mars 
• Försäljningen uppgick till 274,7 (311,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (12,3) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,0% (3,9%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 8,7 (9,3) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (5,9) MSEK, vilket motsvarar 0,25 (0,20) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 27,3 MSEK till 36,3 (9,0) MSEK, vilket motsvarar 1,26 (0,31) SEK/aktie.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 17 juli.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 950. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.


NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 klockan 08.30.

Se fler nyheter