2013-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2013

Finansiell utveckling januari-mars 

  • Försäljningen uppgick till 214,8 (274,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (10,9) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 0,1% (4,0%).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,3 (8,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (7,1) MSEK, vilket motsvarar -0,04 (0,25) SEK/aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,0 (36,3) MSEK, vilket motsvarar -0,28 (1,26) SEK/aktie.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 16 juli.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

    
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 klockan 08.30.

Se fler nyheter